UCZESTNICY PROJEKTU

eb003 prof. dr hab. n. med. Ewa Brojer – Kierownik Zakladu Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej Instytutu Hematologii w Warszawie, Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej.

Kierowany przez nią Zakład sprawuje nadzór merytoryczny nad badaniami zapewniającymi bezpieczeństwo przetoczeń krwi, prowadzonymi w Centrach Krwiodawstwa i  laboratoriach szpitalnych w Polsce.  Prowadzi też  badnia naukowe dotyczące antygenów krwinek czerwonych, płytek krwi i granulocytów, konfliktów matczyno-płodowych i chorób płodu i noworodka oraz powikłań poprzetoczeniowych wywołanych przeciwciałami.

 dr Wojciech Brojer – Zakład Studiów Średniowiecznych Polskiej Akademii Nauk

Absolwent Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Autor szeregu publikacji z dziedziny biblistyki, misyjności i kaznodziejstwa średniowiecznego Kościoła, demonologii, mistyki żydowskiej XIII wieku, religijności renesansowej Florencji i polskiego malarstwa XX wieku.

Kirchnerdr hab. Hanna KirchnerHistoryk literatury, krytyk literacki. Emerytowany pracownik naukowy Instytutu Badan Literackich PAN.

Badaczka prozy polskiej XX wieku, współautorka podręcznika akademickiego Literatura Polska 1918-1975., autorka sylwetek pisarzy w różnych słownikach i kompendiach literackich (m.in. w amerykańskim Dictionary of Literary Biography). Znawczyni twórczości Zofii Nałkowskiej, Janusza Korczaka, Jarosława Iwaszkiewicza, Leopolda Buczkowskiego, Mirona Białoszewskiego.

Edytorka (z rękopisu) Dzienników Zofii Nałkowskiej z lat 1899-1954 (opracowanie tekstu, obszerny komentarz, wstęp), tom I-VI ( 9 woluminów, 1975-2001) oraz autorka fundamentalnej monografii Nałkowska albo życie pisane (2011, wyd. 2. 2015).

Ponadto opublikowała kilkaset tekstów w prasie literackiej, liczne rozprawy, studia w książkach zbiorowych oraz przygotowała książkę i tekst autorski Miron, Wspomnienie o poecie (1996), opracowała dziennik chorwackiego polonisty, Julija Benešicia Osiem lat w Warszawie (1985, wybór, posłowie, biogramy). Członek Komitetu Redakcyjnego edycji Dzieł Janusza Korczaka, redaktor naukowy kilku tomów. Uczestniczka ruchu korczakowskiego dla popularyzacji postaci (artykuły, wykłady, referaty na konferencjach polskich i międzynarodowych).

Miłośniczka Sztuki ( córka malarza i sławnego w międzywojennej Warszawie fotografa, nowatora artystycznego portretu, zob. Włodzimierz Kirchner. Wierzbowa 8 w miesięczniku „Skarpa Warszawska” 2014, nr 7).

Przez lata towarzyszyła, jako krytyk twórczości wielkiego artysty rzeźbiarza, Władysława Hasiora. Swoje teksty o jego sztuce i listy do niego opublikowała w książce Hasior. Opowieść na dwa głosy (2005). Napisała wstępy do paru katalogów wystaw zagranicznych artysty oraz krajowych pośmiertnych w BWA w Bydgoszczy (2013) i w MCK-u w Krakowie (2014).

Współpracuje z Polskim radiem i TVP, wygłosiła wiele odczytów i wykładów w kraju i zagranicą. Przez kilka lat była nauczycielem akademickim na UW. Laureatka nagrody Ministra Kultury i Sztuki Zasłużony dla Kultury, nagrody Księgarzy, nagrody im. Reymonta, nagrody edytorskiej PEN Clubu, nominowana do nagrody im. K. Moczarskiego. Przełożyła 7 powieści z języka serbsko-chorwackiego.

Zdjęcie Witolddr Witold Kruczekwieloletni, emerytowany wykładowca Politechniki Warszawskiej, w latach 1976-1981 dyrektor dydaktyczny Instytutu Fizyki. Autor podręczników i kursów przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie.

 

karolinamgr Karolina Więckiewicz  –prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wolontariuszka Grupy Prawnej Fundacji Trans-Fuzja. W pracy zawodowej i naukowej zajmuje się między innymi problematyką zdrowia i praw reprodukcyjnych, praw pacjenta, prawa medycznego, prawnych zagadnień macierzyństwa, prawnych aspektów wspomaganego rozrodu, kwestii bioetycznych, prawa antydyskryminacyjnego oraz przestępczości kobiet i przeciwko kobietom (szczególnie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej). Współpracuje z licznymi polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. Interesuje się również prawem karnym, kryminologią i więziennictwem. Pracuje jako społeczna kuratorka sądowa w sprawach karnych. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat dzieciobójstwa. Autorka publikacji naukowych m.in. z zakresu praw kobiet oraz komentarzy do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Absolwentka licznych kursów i szkoleń z zakresu praw człowieka, w tym czwartej edycji (2011-2013) Women’s Human Rights Training Institute w Bułgarii. Laureatka konkursu kwartalnika „Prawo i Medycyna” za najlepszy esej poruszający problematykę prawa medycznego. Prywatnie miłośniczka Bałkanów, uczy się chorwackiego.

 dr hab. n. med. Magdalena ChechlińskaDr. habil. Magdalena Chechlińska, prof. nadzw. jest kierownikiem Zakładu Immunologii Centrum Onkologii im. M. Skłdodwskiej-Curie w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień biologii nowotworów. Jest autorem wielu publikacji naukowych poświęconych m.in. badaniom mikrośrodowiska guzów nowotworowych, cytokin, cząsteczek mikroRNA oraz poszukiwaniom biomarkerów nowotworowych. Jest członkiem redakcji międzynarodowych czasopism naukowych, członkiem kilku krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, członkiem Rady Naukowej Centrum Zdrowia Dziecka oraz sekretarzem Rady Naukowej Centrum Onkologii im. M. Skłdodwskiej-Curie. Jest zapraszana jako wykładowca do udziału w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wykładała w dwóch edycjach interdyscyplinarnych, popularnonaukowych wykładów międzynarodowej incjatywy “Mobile Academy”. Jest laureatem nagrody naukowej im. Jędrzeja Śniadeckiego, która jest najwyższym wyróżnieniem Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. Od wielu lat pełni także funkcję Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Profesorskiego.

dr hab. Zofia Chechlińska muzykolog, emerytowany profesor Instytutu Sztuki PAN oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były kierownik Zakładu Historii Muzyki Instytutu Sztuki PAN, były redaktor „Rocznika Chopinowskiego”, „Chopin Studies” i serii poświęconej muzyce XIX wieku. Specjalista w zakresie muzyki XIX wieku, a w szczególności twórczości Chopina. Autorka licznych publikacji, w tym książek poświęconych muzyce polskiej XIX wieku oraz zagadnieniom techniki kompozytorskiej Chopina, a także autorka licznych opracowań wydań źródłowych utworów kompozytorów polskich XIX wieku. Obecnie redaktor naczelny wydawanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina serii, obejmującej – po raz pierwszy w historii – publikację wszystkich zachowanych autografów muzycznych Chopina.

2012 JEZIORA PLITWICKIE 032dr Bożenna Kwiatkowskaw roku 1977 uzyskałam tytuł magistra farmacji na kierunku analityki farmaceutycznej na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie.
W tym samym roku rozpoczęłam studia doktoranckie w Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Tytuł doktora uzyskałam w 1982 r. W tym samym czasie rozpoczęłam pracę naukową i dydaktyczną w macierzystej uczelni  początkowo
w Zakładzie Chemii Ogólnej a następnie w Zakładzie Farmacji Stosowanej, w którym pracuję do chwili obecnej. Prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów III roku studiów z zakresu technologii leku recepturowego.

CZprof. dr hab. Czesław ZamorskiJestem absolwentem Wydziału Ogrodniczego SGGW. Pracę zawodową rozpocząłem w 1963 roku w macierzystej uczelni jako nauczyciel akademicki w Katedrze Fitopatologii.

Zajmowałem się dydaktyką i badaniami naukowymi chorób roślin. Jako pasjonat dydaktyki wzbogaciłem suchy program nauczania obrazami żywych zmian chorobowych roślin oraz ilustracjami mikroskopowymi, niedostrzegalnych gołym okiem, struktur grzybów – sprawców chorób roślin. Dorobek w tym zakresie służy do dzisiaj wielu pokoleniom studentów. Zainteresowanie i ciekawość studentów wzbudzały aktualne okazy chorych roślin w gablocie „CHOROBA DNIA”. Zajęcia dydaktyczne prowadziłem na różnych wydziałach uczelni. Pełną odpowiedzialność naukową i merytoryczną ponosiłem za dydaktykę przedmiotu „choroby roślin” dla studentów architektury krajobrazu i specjalizantów ochrony roślin.

Tematyka badawcza przez długie lata związana była z chorobami roślin ozdobnych. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego odnosiły się do tej grupy roślin. W ostatniej dekadzie pracy naukowej zaangażowałem się w badania chorób zbóż – wynikało to z aktualnych potrzeb badawczych naszego rolnictwa. Wyniki tych prac są trwałym wkładem do nauki nie tylko krajowej.

Stały kontakt z praktyką ogrodniczą i rolniczą pozwoliły na przekazywanie wiedzy o aktualnych zagrożeniach roślin przez choroby nie tylko studentom ale i szerokim rzeszom ogrodników i rolników.

 

 

Reklamy

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s